Jobky

12 Jobky

Jobky:  Jobky, de zwarte, was een nakomeling van Witty en Coldy van Alight. Het waren beide merries. Jobky was iets groter en ook iets rustiger dan Coldy. Net als de moeders waren ze ook altijd bij elkaar.