Fotoalbum

In de aanloop naar de rëunie hebben we meer dan 800 foto’s verzameld, dank zij de archieven van de oud-ruiters en amazones van de manege. Het zijn allemaal foto’s met een historische en vooral nostalgische achtergrond, waarvan we zeer dankbaar zijn dat ze bewaard zijn gebleven. Vrijwel alle foto’s zijn op de Facebook-pagina van de manege gepubliceerd. Maar FB is niet een medium dat zich echt leent voor het archiveren en oude artikelen en foto’s zijn niet direkt toegankelijk. Reden om op de website een menu-onderdeel te maken, waarmee we alle foto’s beschikbaar kunnen stellen. We proberen echter de foto’s in rubrieken onder te verdelen zodat ze bij zoekakties gemakkelijker te vinden zijn.

Daarnaast proberen we de kwaliteit van de foto’s wat op te krikken, indien wenselijk en willen we bij elke foto een onderschrift. Een hele klus. Alles foto’s zullen daarom ook niet onmiddellijk beschikbaar zijn, maar het aantal zal de komende tijd groeien.

Inmiddels hebben we meer dan 1200 foto’s. Hieronder geven we in enkele galerijen een aantal onderwerpen weer.

 

Nieuwe foto’s

Verder zijn natuurlijk altijd nieuwe foto’s welkom. Mocht u nog een foto uit de manegetijd in uw bezit hebben dan willen daar graag over beschikken. U kunt ze ons digitaal doen toekomen. Mocht u alleen een foto hebben en niet in de gelegenheid zijn deze te digitaliseren dan kunnen wij dat ook voor u doen. U kunt dat bij ons kenbaar maken, waarna wij de foto zullen scannen en het origineel aan u zullen retourneren.

Scan 26optocht oostermoerGroep bij brug Eesmuseumbrand 1