Attaman

42 Ataman

Attaman: was een vliegenschimmel. Het was een rustig paard. Veel beginnelingen werden op hem gezet. Zijn gang was wat houterig en hij was liever lui dan moe.